Betere informatie rond verzekeringen voor klanten vanaf 30 april 2014

Er zijn nieuwe gedragsregels op komst voor de verzekeringssector. Het doel van deze nieuwe regels is de klanten beter te informeren vooraleer een product wordt verkocht.

Verder moet de tussenpersoon en maatschappij zich ook vergewissen van de situatie van de klant zodat hij het beste product krijgt aangeboden.

Meer, betere en niet-misleidende informatie moet aan de klant gegeven worden.

Voor de spaar en beleggingsverzekering moet ook een klantenprofiel worden gemaakt : wat is de kennis en ervaring van de klant met financiële producten, wat is zijn situatie en beleggingsdoelstelling. Deze elementen moeten mee de keuze bepalen van het geschikte product.

Iemand voor een te hoge waarde verzekeren, ongepast verzekeren met een risicovol product, dubbel verzekeren moet op die manier vermeden worden.

Ook de kosten en commissielonen moeten duidelijk vermeld worden. De klant moet weten welk deel van de commissie naar de tussenpersoon gaat ; zo wil men vermijden dat producten met veel commissie eerst worden verkocht.

Maar hoe gaat dit in de praktijk?

Er blijven vele vragen over. Hoe moet je dat bewijzen dat je de informatie hebt gegeven? Wie is verantwoordelijk hiervoor : de makelaar of de maatschappij? Moet je deze informatie bijhouden en stockeren, updaten? Wat als de situatie van de klant verandert en het product ongeschikt is geworden?

Gaan we in het engelse straatje terechtkomen waar de klant documenten tekent dat hij alles heeft begrepen en de info heeft gekregen, zodat er niet kan worden opgetreden tegen de tussenpersoon of maatschappij?

Een nobel doel, maar wat blijft daar vanover tegen april 2014?

Tag Cloud