Bij een lening, hoort een schuldsaldoverzekering. Wat als je zwaar ziek bent?


Om je te verzekeren, zal elke verzekeraar je een aantal vragen stellen om goed in te schatten hoeveel risico jij vertegenwoordigt. Ben je een « normaal » geval, dan is er geen probleem. Heb je gezondheidsproblemen? Heb je een chronische ziekte? Dan liggen de kaarten anders.

De verzekeraar zal dan kijken of een bijpremie nodig is. Je komt dan in een situatie terecht waar bijkomende informatie, soms medische onderzoeken nodig zijn om een juist beeld te krijgen van de situatie.

Algauw komen we dan bij een morele kwestie terecht : mag iemand geweigerd worden omdat hij ziek is? Ziek geweest en nu genezen? Hoe groot mag die bijpremie zijn ? Indien je geen lening kan krijgen omdat er geen verzekering is voor je, wat dan?

Een wet van 21 januari 2010 regelt de toegang van chronisch zieken tot de schuldsaldoverzekering. Deze wet werd betwist door Assuralia, de vereniging van de verzekeringsmaatschappijen.

Bij het grondwettelijk hof werd beroep aangetekend tegen deze wet door Assuralia. Dit beroep werd nu verworpen.

Conclusie :

We kunnen begrijpen dat het niet eenvoudig is om dit probleem te regelen ; de wet zal zeker zorgen voor administratieve bijkomende taken bij de aanvaarding van chronisch zieken, en het beheer van de juiste aangepaste premie. Maar vanuit menselijk oogpunt, kan het niet dat deze groep mensen de mogelijkheid wordt ontnomen een woning te bouwen en een lening af te sluiten. Een samenleving moet voor deze problematiek oog hebben en oplossingen vinden, anders verdienen we het woord « samenleving » niet.

Tag Cloud