De zwarte lijst van de verzekeraars is nog nooit zo lang geweest!


Wat is de zwarte lijst van de verzekeraars?

De zwarte lijst van de verzekeraars is een database RSR (Risques spéciaux/speciale risico’s) van Datassur (een samenwerking van alle verzekeraars). Het doel van deze samenwerking is het samenbrengen van de gegevens van alle personen die speciale risico’s zijn (zowel voor autoverzekering, brand,…). Een speciaal risico is voor de verzekeraars iemand die zich niet gedraagt als goede huisvader.

Einde 2011 stonden er op deze lijst 179.000 personen tegenover 173.800 einde 2010.

Welke personen staan op deze lijst?

Iedere persoon waarvoor de verzekeraars beslissen ze op deze lijst te zetten om de volgende reden:

- Niet betaling van de premies ondanks het sturen van verschillende rappels: 167.365 personen in 2011 tegenover 161.286 personen in 2010

- Meerdere opeenvolgende schadegevallen: 10.292 personen in 2011 tegenover 11.123 personen in 2010

- Personen die fraude hebben gepleegd: 1.342 personen in 2011 wat vergelijkbaar is met 2010.

Het gaat niet alleen over autoverzekeringen; autoverzekering maakt 50,54% van de gevallen uit, brandverzekeringen staan voor 32,96% van de gegevens.

Wat kan je doen als je op deze zwarte lijst staat?

Je kan je recht uitoefenen om inzage te krijgen van je gegevens bij Datassur

Hiervoor moet je een aanvraag sturen per brief en een copie (recto-verso) van je identiteitskaart. Al de aanvragen zullen door Datassur worden nagekeken, en ook door de verzekeraar die beslist heeft je op deze lijst te zetten. Binnen één maand, te rekenen vanaf het ontvangen van je aanvraag, moet je van Datassur een antwoord ontvangen. In het algemeen blijken de volgende soorten aanvragen bij Datassur binnen te komen:

- 23% van de aanvragen worden door de verzekeraar bevestigd

- 32,5% van de aanvragen leiden tot een schrapping van de zwarte lijst

- 41% van de gevallen leiden tot schrapping van de lijst omdat de verzekeraar geen antwoord geeft binnnen de 25 kalenderdagen.

De meeste inschrijvingen op de lijst komen van personen die, na rappel, de premie niet hebben betaald. Ook de schrapping van de lijst is dikwijls het gevolg van het uiteindelijk wel betalen van de premie aan de verzekeraar.

Hoelang blijf je op deze zwarte lijst?

Sta je op de zwarte lijst omdat je de premie niet hebt betaald? Dan blijft deze registratie gedurende 3 jaar behouden. Is fraude de reden van de inschrijving, dan blijf je 5 jaar op de lijst staan.

Kan je nog verzekerd worden als je op de zwarte lijst staat?

Ja, een verzekeraar mag je niet weigeren als je op de lijst staat. Wel kan hij andere voorwaarden toepassen zoals bijvoorbeeld een hogere vrijstelling of een hogere premie.

Tag Cloud