Discriminatie in de tarieven voor levensverzekeringen mag niet meer...Wat zijn de gevolgen?


Eerst iets over solidariteit

Solidariteit is de basis van de verzekeringen: de premie die elkeen betaald dient om de schade van de pechvogels te betalen. Op die manier blijft de premie beperkt tegenover de schade (voorbeeld: premie brandverzekering van 300€ voor een huis van 220.000€).

Solidariteit binnen de groep of tussen groepen

Soms wordt solidariteit uitgebreid om te werken tussen verschillende groepen. De sociale zekerheid en bijvoorbeeld de wettelijke pensioenen zijn hiervan een voorbeeld : hier zijn het de werkenden die betalen voor de gepensioneerden. Duidelijk een geval van solidariteit tussen groepen.

Segmentatie-discriminatie bij solidariteit binnen een groep

Als we spreken van segmentatie probeert men binnen een groep, deelgroepen te maken, die solidair zijn onder elkaar. Bij autoverzekeringen betalen zwaardere wagens doorgaans meer dan lichtere modellen. Dit laat toe personen met lichtere modellen een lagere premie aan te rekenen.

Ook man-vrouw zou een criterium kunnen zijn als statistisch blijkt dat daar een reden voor is. Bij levensverzekeringen is dit een bekend fenomeen: vrouwen leven langer dan mannen dus is de kans op overlijden op lagere leeftijd kleiner. Vandaar het goedkopere tarief bij schuldsaldo verzekering voor vrouwen dan voor mannen.

Europa en Belgie en de andere landen

Europa heeft ingespeeld op de gebruiken die gangbaar waren; alhoewel man-vrouw discriminatie in het algemeen is verboden, mochten de landen een uitzondering vragen voor bvb levensverzekeringen. Deze uitzondering wordt beëndigd in december 2012 voor alle landen.

Gevolgen - vrouwen betalen dus straks meer voor hun schuldsaldo verzekering - de mogelijkheid bestaat nog steeds dat in het buitenland goedkope schuldsaldo verzekeringen blijven bestaan gebaseerd op andere criteria dan een verschil tussen man en vrouw.

Tag Cloud