Een auto-ongeval : wie is in fout ? Wie bepaalt er wie in fout is? Eenvoudige vraag maar ook een een


Of waarom een bijkomende verzekering juridische aansprakelijkheid een must is!!!

Wanneer je een ongeval hebt, moet je een aangifte invullen. Beide partijen zetten hun versie op het aangiftedocument. Dat document vertrekt naar de verzekeraar. Maar eerst moet de achterzijde worden ingevuld, dit keer zonder de tegenpartij erbij.

Op basis van dit document gaan beide verzekeraars dan uitmaken in onderling overleg welke partij in fout is. De verzekeraar van deze partij zal dan moeten betalen voor de schade aan de andere partij.

Gevallen waarbij één enkele partij volledig in fout is, zijn eenvoudig op te lossen en leiden zelden tot conflicten.

Maar indien de aansprakelijkheid gedeeltelijk is, loopt alles niet van een leien dakje...

Uw gewone autoverzekering, zal de schade regelen indien je in fout bent. Maar die autoverzekering is niet bedoeld om uit te maken wie aansprakelijk is. Deze juridische kwestie -wie is aansprakelijk voor het ongeval- is niet het onderwerp van uw polis autoverzekering. Tenzij in onderling overleg voor eenvoudige gevallen, zal de verzekeraar geen stappen ondernemen om de aansprakelijkheid vast te leggen.

Daartoe dient u een bijkomende verzekering juridische aansprakelijkheid onderschrijven. Hierdoor zal deze verzekering, in overleg of via juridische stappen met de ondersteuning van een advocaat, de kosten op zich nemen om tot een conclusie te komen.

Geen dergelijke juridische bijstandsverzekering? Dan moet je zelf voor de kosten opdraaien.

In de praktijk gaan volgende gevallen ook steeds via een juridische procedure om uit te maken wie aansprakelijk is (en dus op jou kosten zonder de bijkomende verzekering):

- bij een aangifte waarbij de versies van beide partijen tegenstrijdig zijn

- elk ongeval met een fietser, voetganger, ope nbaar vervoer (bus, tram)

- elk ongeval in het buitenland

- elk ongeval waar meer dan 2 voertuigen zijn bij betrokken

- een schadegeval veroorzaakt onder dronkenschap of onder invloed van medicamenten

- een ongeval veroorzaakt door een voertuig dat niet over een geldige technische controledocument beschikt.

- indien de aanprakelijke van het ongeval geen verzekering heeft of niet kan betalen voor de schade.

Conclusie : een autoverzekering zonder juridische bijstand is een beetje zoals een PC zonder internet verbinding...

Heb jij er één?

Tag Cloud