Het opzeggen van een verzekeringscontract: bescherming van de maatschappij eerder dan een voordeel v


De wet op de landverzekeringen van 1992 heeft vastgelegd dat:

- een verzekering niet langer dan 1 jaar mag duren en dan kan stilzwijgend worden verlengd

- de opzeg moet gebeuren minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

We vinden deze termijnen bij de haar getrokken. Het is absoluut niet nodig 3 maanden te eisen voor het simpel opzeggen van een verzekering! Je moet gewoon een brief schrijven en dat is alles... Neemt geen 5 minuten in beslag... De wet verwacht wel dat je deze brief aangetekend verstuurd.

Hoe werkt dit in het buitenland?

In Nederland kan je elke dag je verzekering opzeggen!!! Misschien iets te veel van het goede maar toch...

Het stilzwijgend verlengen lijkt me wel een goede keuze. Zeker bij verplichte verzekeringen kan dit nuttig zijn; je kan zo vermijden dat vergetenheid een drama kan worden bvb bij autoverzekeringen.

We zijn de mening toegedaan dat 1 maand de maximum opzeggingstermijn moet zijn. Het geeft je voldoende ruimte om een andere oplossing te vinden. En voor de verzekeraars is één maand ook voldoende voor het nodige te doen.

Uit het verslag van de klachten die bij de ombudsman voor de verzekeringen toekomen, is die drie maanden opzeggingstermijn één van de belangrijkste klachten: maatschappijen en makelaars maken hiervan gebruik, en tonen weinig of geen soepelheid, om klanten te binden. Kan niet de bedoeling zijn...

Wat is uw mening? Indien je deze mening deelt, laat het ons weten en we graven de strijdbijl op.

Tag Cloud