Opzeggen van verzekeringscontract kan sneller in Frankrijk. Wij blijven hopeloos achter!

Hoe kan je een verzekeringscontract opzeggen?

In Belgie kan dit alleen op de jaarlijkse vervaldag van het contract. En dan nog moet je dit 3 maanden op voorhand doen via aangetekend schrijven aan de verzekeraar. Ben je te laat ? Dan kan dit ook nog op de vervaldag zelf maar dan moet de verzekeraar wel de premie veranderen opd

at je het contract nog kan verbreken. Niet klantvriendelijk dus.

Gelijkaardige regels in Frankrijk zijn nu gewijzigd.

Je kan je contract altijd opzeggen nadat je minstens één jaar hebt uitgedaan bij dezelfde verzekeraar. De opzeg gaat dan in 30 dagen nadat je de verzekeraar verwittigd hebt via aangetekend schrijven. De verzekeraar moet je dan eventueel een deel van de premie terugbetalen binnen de 30 dagen of hij moet een boete bijbetalen.

Wat is goed voor de consument?

Het is duidelijk dat de consument hierbij alleen maar kan winnen. Vandaag zijn er veel nadelen aan de huidige regelgeving:

- de termijn van 3 maanden is niet gekend door de consument.

- deze termijn is ook veel te lang. Voor een contract van 1 jaar is een opzegtermijn van 3 maanden ronduit belachelijk.

- de opzegperiode van 3 maanden wordt niet flexibel toegepast. Klachten hierover bij de ombudsman van de verzekeringen staan steevast elk jaar in de top 3 bij autoverzekeringen.

Met de nieuwe regels in Frankrijk kan elke klant dus wijzigen als hij een ander voorstel heeft van een andere maatschappij. Hij kan zelf de opzeg geven. Die zal dan ingaan na 30 dagen.

De enige voorwaarde is dat je al minstens een jaar bij die maatschappij bent.

Een hele vooruitgang!

Wat zal de sector zeggen? En de politiek? En testaankoop?

Wij verdedigen al langer een soepelere regeling. Maar niemand heeft er oren naar. Moet het van Europa komen?

Tag Cloud