Pensioenen: stijgende levensverwachting koppelen aan pensioenleeftijd


Het grote woord is uitgesproken: op politiek vlak ligt het idee op tafel om de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Sommige partijen willen hier van niet weten, voor anderen is het deel van de oplossing.

Het wettelijk stelsel is een repartitiestelsel. In dit stelsel wordt niet gespaard voor later; er wordt enkel aan verdeling gedaan tussen generaties. De werkende generatie betaalt de pensioenen van de niet-werkende, gepensioneerde generaties.

Dit principe is natuurlijk alleen houdbaar door de tijd heen (en pensioen is een oefening voor de lange termijn) indien de verhouding tussen de werkende generatie en de niet-werkende gepensioneerde in evenwicht blijft.

Enige mogelijkheid om dit te bereiken is de leeftijdsgrens van 65 jaar voor het pensioen te laten bewegen zodat die verhouding gelijk blijft. Een voorbeeld: indien de levensverwachting met 5% stijgt van 79 jaar naar 83 jaar, dan zou ook de pensioenleeftijd moeten stijgen naar bijvoorbeeld 69 jaar. 69 jaar is dan de leeftijd waarbij de verhouding niet is gewijzigd tussen werkenden en gepensioneerden.

Een andere redenering is om dit te vertalen in loopbaanjaren. Vandaag moeten we 40 jaar gewerkt hebben voor een volledige loopbaan. Je kan ook stellen dat deze loopbaan moet verlengen naar bijvoorbeeld 44 jaar om zo de verhouding constant te houden.

Wat is hiervoor nodig?

Vanaf de leeftijd van 50 jaar zou er zeer gericht moeten omgesprongen worden met omscholing, bijscholing. Het beroep, de loopbaan van iemand van 50 jaar moet een toekomst kunnen bieden voor een carrière die steeds langer wordt. Daarom is het absoluut cruciaal dat:

- elk individu zich realiseert dat er van hem flexibiliteit wordt verwacht en aanpassingsvermogen

- dat elke werkgever de verantwoordelijkheid opneemt om de omscholing werkelijk aan te pakken met een lange termijn visie.

Zijn er andere oplossingen?

Ja. Repartitiestelsels zijn niet heiligmakend. Aanvullende kapitalisatiestelsel kunnen perfect een complement zijn voor het wettelijk pensioen. Verschillende europese landen hebben reeds dergelijke oplossingen opgezet (Zweden bvb).

Er is maar één zekerheid: zonder doorgrijpende hervorming is er geen oplossing. Zwakke, niet structurele maatregelen lossen niets op, daarvoor is het te laat.

Zie jij ander structurele oplossingen?

Tag Cloud