Premie voor je autoverzekering : nog nooit waren de verschillen zo groot!

Tarieven voor autoverzekeringen zijn gebasseerd op een segmentatie : woonplaats, beroep, wagen, het gebruik van de wagen, je verleden inzake ongevallen....

Elke verzekeraar gebruikt deze criteria om zijn tarief te bepalen. Hoe ze die gebruiken is een geod bewaard geheim. Dat kunnen we je niet vertellen. Wat we wel kunnen vertellen is het resultaat.

1. Wat hebben we gedaan?

We bekijken maandelijks een 8-tal maatschappijen. We gebruiken hiervoor 6 profielen, allemaal met dezelfde wagen, zonder ongevallen en gelijkaardige omstandigheden. Deze 6 personen zijn van verschillende leeftijd en geslacht, wonen en werken ergens in België, en leggen een aantal km per jaar af met de wagen.

Voor elk van deze personen hebben we gekeken wat de premie is voor een burgerlijke aansprakelijkheid, een mini-omnium verzekering en een omnium verzekering.

2. Het verschil tussen de hoogste en laagste premie

We kijken dan eerst naar het verschil tussen de duurste en de goedkoopste verzekering. Gemiddeld is dit verschil in januari 2013 maar liefst 973€ !!!

In februari 2011 bedroeg dit gemiddeld verschil « slechts » 468€.

We kunnen dit verschil ook bekijken voor burgerlijke aansprakelijkheid alleen : dan is het gemiddeld verschil tussen hoogste en laagste premie 552€. Voor mini-omnium loopt dit op tot 691€ en voor een omnium verzekering krijgen we een gemiddeld verschil van maar liefst 1.675€.

3. Conclusie

Uit deze oefening blijkt dat

- er belangrijke verschillen zijn tussen de tarieven van de verzekeraars : verzekerd zijn bij de duurste of de goedkoopste kan een verschil betekenen van 973€

- de verschillen wijzigen en veel groter kunnen worden. Er is geen sprake van een indexverhoging maar er zijn soms erg belangrijke wijzigingen

4. Welke lessen trek ik hieruit als consument?

Als consument heb je geen keuze : zeer regelmatig, misschien wel elke jaar, moet je kijken hoeveel de prijs is voor een autoverzekering. Dat kan je alleen op een vergelijkingssite zoals mefirst.be

Vermits de premie afhangt van een aantal persoonlijke gegevens, moet je die dus invullen om het tarief te kennen dat op jou van toepassing is. Mefirst.be zal je ook elk jaar een mail sturen om de oefening te herhalen. Nuttig gezien de wijzigingen van de tarieven !!!

Tag Cloud