Wat is een verzekering e-reputatie?


We zijn hoe langer hoe meer actief op het internet met de sociale media zoals facebook, twitter, google+ of de professionele sites gelijk Linkedin. Ieder van ons heeft een digitale identiteit.

Meer nog : heel wat persoonlijke gegevens circuleren op het internet (fotos, videos, ...). We beheersen niete meer helemaal wat er over ons wordt gezegd, gecopieerd of geschreven op het internet. De bescherming van de privé-sfeer is dan ook ingewikkeld geworden.

Verzekeraars hebben er dan ook over nagedacht om producten voor te stellen om je « e-reputatie » te beschermen.

Waaruit bestaat deze verzekering e-reputatie ?

De verzekering e-reputatie kan je bescherming bieden in een aantal gevallen :

  • wanneer je e-reputatie wordt aangetast, bijvoorbeeld wanneer informatie over je persoon die je integriteit kunnen aantasten, worden gepubliceerd zonder je toelating ;

  • in het geval van het gebruiken van je identiteit op het net buiten je weten om ;

  • bij frauduleus gebruik van je betaalgegevens wanneer iemand iets aankoopt of online betalingen doet in jou naam ;

  • bij een online aankoop die verkeerd afloopt : de levering is onvolledig of de goederen zijn beschadigd, de levering komt niet overeen met de aankoop ;

  • bij een conflict bij de aankoop van een online dienst : de dienst komt niet overeen met de belofte die op het internet werd gedaan

Specialisten zullen dan tussenkomen om je gegevens te verwijderen, of aan te passen en zo het oneigenlijk gebruik te corrigeren.

Welke maatschappijen stellen dit soort verzekeringen voor ?

Meerdere verzekeraars stellen je dit soort dekkingen voor :

Wat is de prijs van een verzekering e-reputatie ?

De prijs van de dekking varieert tussen 9,90€ en 41€ per maand volgens de gekozen formule.

Is het nuttig om je e-reputatie te beschermen in België ?

Tag Cloud