Zijn je zonnepanelen ook verzekerd?


Heb je net, zoals zovelen ook zonnepanelen op je dak geinstalleerd? Heb je al de vraag gesteld of die dan ook verzekerd zijn door je brandverzekering of woningverzekering? Of moet je een speciale verzekering onderschrijven?

Omdat zonnepanelen pas de laatste jaren populair zijn geworden, zijn er nog niet voldoende statististieken voorhanden om het risico van zonnepanelen in te schatten.

Daarom verzekeren de meeste verzekeraars je zonnepanelen binnen het kader van je brandverzekering. Over enkele jaren zullen misschien specifieke producten voor het verzekeren van zonnepanelen ontworpen worden.

Daarom raden we je aan om uw verzekeraar te melden dat je zonnepanelen op je woning hebt aangebracht.

Zo weet de verzekeraar in elk geval wat je situatie is. In heel veel gevallen zal de verzekeraar de premie ongewijzigd laten. Maar bij een schadegeval zal de verzekeraar er rekening mee moeten houden dat hij op de hoogte was. Zo kan er geen discussie ontstaan.

Maken de verzekeraars een onderscheid voor de diefstalverzekering indien je panelen in de tuin of op het dak staan ? Voor de meeste verzekeraars is er geen verschil. Wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten op het electrische circuit van je woning, of als ze verankerd zijn in de tuin op een betonnen vloer kan je aannemen dat de verzekeraars ook de diefstal verzekeren van je zonnepanelen. Je hoeft zelfs geen diefstalverzekering te hebben bij je brandverzekering ! Sommige verzekeraars -zoals Argenta- zullen diefstal van zonnepanelen dekken als je ook de optie diefstal in je brandverzekering hebt.

Nog dit: zonnepanelen veroorzaken geen brand. Ze worden wel aangebracht op het dak van je woning. Hierdoor kan de toegang tot de brandende woning via het dak moeilijker worden voor brandweer. En dus kan de schade misschien groter zijn dan zonder de zonnepanelen.

Een goede raad: informeer zeker je verzekeraar. Zo is hij op de hoogte. Discussies bij een schadegeval kan je zo vermijden!

Tag Cloud