Zijn onze kinderen goed verzekerd als ze naar school gaan?


Volgens de statistieken is, per jaar, één kind op twaalf betrokken met een ongeval op school.

Zijn de scholen verzekerd voor de ongevallen van uw kinderen wanneer ze in de school verblijven?

Er is geen enkele verplichting voor de scholen om zich te verzekeren. Veel scholen hebben wel het initiatief genomen om zich toch te verzekeren tegen ongevallen op school, soms met uitbreidingen naar burgerlijke aansprakelijkheid, en juridische bijstandsverzekering.

In 99% van de gevallen zal deze verzekering van de school tussenkomen bij ongevallen op school, zeker wanneer het kleinere bedragen betreft. Zowel de lichamelijke schade als de materiele schade die bij een ongeval wordt opgelopen binnen de school, of bij verplaatsingen buiten de school, worden door deze verzekeringen ten laste genomen.

We kunnen dus stellen dat de scholen meestal goed zijn verzekerd. Maar soms is deze verzekering toch niet voldoende. Dan hebben we het meestal over zwaardere schadegevallen waarvoor de dekkingen van de school te beperkt zijn.

Wat dekt de verzekering van de school?

Worden door de schoolverzekering terugbetaald : het bezoek bij de dokter, de kosten voor de verzorging, kosten voor een radiographie, een gipsverband,...

Is het aangewezen zelf een verzekering af te sluiten voor je kinderen?

Het is inderdaad aangewezen voor de ouders om ook een verzekering te nemen om de verzekering van de school te vervolledigen vooral als het gaat om schadegevallen waaraan hogere kosten zijn verbonden.

Welke verzekeringen zijn aan te raden voor de ouders?

  • Hospitalisatieverzekering : indien je kind moet gehospitaliseerd worden kan je beroep doen op je hospitalisatie verzekering om de kosten volledig te kunnen dekken. De schoolverzekering voorziet meestal een maximale tussenkomst.

  • Een individuele ongevallenverzekering : gaat het over een ongeval met tijdelijke of blijvende invaliditeit of eventueel overlijden, dan kan deze verzekering een vergoeding voorzien die veel hoger is dan de verzekering van de school.

  • De familiale verzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid van je familie: indien de aansprakelijkheid van je kind kan worden ingeroepen bij een ongeval op school, kan deze verzekering tussenkomen om de schade aan derden te vergoeden.

Een voorbeeld: een leerling duwt per ongeluk een andere leerling die valt en zijn been breekt. De schoolverzekering kan dan de schade recupereren van de familiale verzekering van de ouders.

Ben jij goed verzekerd voor je familieleden?

Tag Cloud