Autoverzekering afsluiten : start met de prijs en kijk dan uit.

In de Morgen verscheen een artiekel onder de titel : Autoverzekering :”Staar je niet blind op de prijs”.

Aan het woord kwamen Assuralia en Brocom. Dat zijn de verzekeraars en de makelaars.

Waarom geen consumenten? Waarom geen vergelijkingssites?

Met mefirst.be willen we dan ook reageren via deze blogpost.

1.Prijs is wel belangrijk.

De verschillen tussen de tarieven voor een autoverzekering zijn groot. In december 2016 bedroeg het verschil tussen het laagste en hoogste tarief voor een BA 279€ (laagste 391.67€ en hoogste 670.50€), voor een mini-omnium 471€ (laagste 646.33€ en hoogste 1112.33€) en voor een omnium 650€ (laagstge 1179.33€ en hoogste 1829.50€).

Dat is veel. En dat is relevant. De producten op mefirst.be die de verzekeraars aanbieden zijn immers vergelijkbaar. De waarborgen zijn -op een kleinigheid na- gelijk. Ze bevatten alleen de basiswaarborg. Dat is de beste manier om de juiste prijs voor een autoverzekering te kennen. De verschillen zijn dus best groot.

2.De andere waarborgen

Naast de basiswaarborg BA, mini-omnium en omnium zijn er 2 bijkomende waarborgen die je zeker moet overwegen:

-dekking bestuurder : vermits je als bestuurder geen derde bent voor de wet, is deze bijkomende waarborg nuttig.

-rechtsbijstand : bij een ongeval zijn er afspraken onder verzekeraars om de regeling zo snel mogelijk te laten verlopen voor de consument. Maar in een aantal gevallen wordt deze regel niet toegepast (bvb indien er gewonde personen zijn, een ongeval in het buitenland). Dan heb je best een bijkomende verzekering rechtsbijstand. Je kan ook overwegen om een aparte polis bijstandsverzekering te nemen.

De verschillen in premie voor een bestuurdersverzekering en rechtsbijstandsverzekering zijn niet groot. Ze verdwijnen in het niets ten opzichte van de verschillen van je basispremie.

3.De afgelegde kilometers als tariefcriterium.

De meeste maatschappijen houden geen rekening met het aantal afgelegde kilometers. Andere doen dit dan wel. Dat kan zijn door een bepaalde drempel te nemen (bvb niet meer dan 12500km) of gewoon per kilometer. Andere spelen hier erg op in en hebben het over de kilometerverzekering. In dat geval wordt je premie afhankelijk van de afgelegde kilometers en eventueel aangepast indien je meer of minder zou rijden.

In het artikel wordt aangeraden om deze formules niet te nemen. Waarom? Leg je niet meer dan 10000km af op een jaar (met een tweede wagen bvb of omdat je veel je fiets gebruikt) dan zijn deze formules meestal bij de goedkoopste van de markt.

4.Ons besluit : het advies van mefirst.be

Na zes jaar ervaring met de vergelijkingssite mefirst.be zijn we tot het volgende besluit gekomen:

-vergelijk op een vergelijkingssite de voorstellen en hou wel degelijk rekening met de prijs. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Vraag dus zeker meer info aan vooraleer te beslissen. Dat is je basiskeuze.

-bekijk dan de waarborgen in detail. Een andere franchise dan voorzien in de offerte? Een andere wijze om de waarde van de wagen te bepalen? Elke verzekeraar biedt deze mogelijkheden aan. Ze zullen je premie van je basiskeuze wat kunnen verhogen (bvb als je een kleinere franchise neemt).

-bekijk dan de bijkomende waarborgen zoals dekking bestuurder, rechtsbijstand en bijstand bij ongeval. Beslis of je die erbij voegt.

Op deze wijze kom je tot het beste resultaat qua prijs en kwaliteit.

Tag Cloud