Test aankoop verzekeringen cvba laat je toe verzekeringen te vergelijken

Vergelijken op het web is in en dat vinden we met mefirst prima. De mensen vinden dan ook hun weg naar de vergelijkingssites ivm electriciteit, telecom of verzekeringen. Je krijgt online onmiddellijk de resultaten, het gaat snel en laat de gebruiker toe om een offerte te vragen als hij verder stappen wil ondernemen.

Met mefirst juichen we deze evolutie alleen maar toe. Vergelijken maakt je immers wat slimmer en je krijgt een idee over de besparing die je kan realiseren.

Maar niet alle vergelijkingen op deze sites zijn gelijkaardig. In heel wat gevallen krijg je geen enkel resultaat te zien, maar is men vooral uit op je email, adres, of telefoonnummer. Dan is er geen evenwicht tussen wat jij doet (je persoonlijke gegevens achterlaten) en wat je ervoor online in de plaats krijgt. En dat is ontgoochelend.

Daarnaast is er ook soms belangenvermenging. Een vergelijkingssite moet onafhankelijk en neutraal zijn. De gebruiker mag niet in de ene of andere richting geduwd worden.

Sommige sites voor het vergelijken van verzekeringen zijn van makelaars die actief contracten afsluiten voor hun eigen portefeuille. Daar kan je je vragen bij stellen. Andere hebben een afhankelijkheid met ander partijen met tegengestelde belangen.

Zo ook bij de vergelijkingssite van Test-aankoop-verzekeringen-cvba, als actieve commerciële makelaar, die stevige relaties onderhoud met de consumenten organisatie Tets aankoop vzw. Dat komt de credibiliteit, in dit geval en in het algemeen, zeker niet ten goede.

Een bloemlezing over de afhankelijkheid in dit geval.

Op de site van test-aankoop-verzekeringen.be staat vinden we de rubriek "Wie zijn wij?"

We vinden daar dat

Test Aankoop Verzekeringen cvba is een coöperatieve vennootschap (ondernemingsnummer BE 0537.251.425) die afhangt van de vzw Verbruikersunie Test Aankoop.”

Daarna volgt het doel van de vzw Test aankoop en niet die van Test-aankoop-verzekeringen cvba.

Die kunnen we vinden in de statuten (we beperken ons tot de 3 eerste):

Hieruit blijkt duidelijk dat het gaat over zoeken en onderhandelen als makelaar (zonder zelf verzekeraar te willen zijn). Ook de activiteit van makelaar uitoefenen, zijnde diensten aan het publiek voorstellen met de bedoeling contracten af te sluiten waarvan verzekeraars de risiscodragers zijn.

Dat is dus duidelijk; we hebben niet te maken met de test-aankoop die we allemaal kennen. In dit geval gaat het om een makelaar die een pure commerciële activiteit nastreeft door het verkopen van contracten aan klanten.

Hetgeen op de site staat is dus zand in de ogen strooien want dat gaat over Test Aankoop vzw :

“Het maatschappelijke doel van de vzw Test Aankoop is:

  • het bevorderen, verdedigen en vertegenwoordigen van de consumentenbelangen, door in het bijzonder studies en onderzoeken uit te voeren in het domein van de consumptie

  • het stimuleren en ondersteunen van de creatie, ontwikkeling of de activiteit van rechtspersonen die als hoofddoel de bevordering en verdediging van consumentenbelangen hebben”

Ook Test aankoop verzekeringen cvba ontvangt commissielonen. Dat bevestigt de pure commerciële insteek van deze activiteit.

“Voor maatschappijen met wie Test Aankoop Verzekeringen een distributieakkoord heeft afgesloten, bedraagt de ontvangen commissie in grootteorde van 5 tot 10% van de premie voor de contracten auto en 20% van de premie voor de contracten reisbijstand. Test Aankoop Verzekeringen staat een groot deel van deze commissie af aan de leden van TestAankoop.”

Wat de grootte orde is weten we niet, evenmin wat “een groot deel” is van de commissie die ze afstaan. Blijkbaar sluiten ze distributieakkoorden af met sommige maatschappijen en niet met anderen. Ook dat is normaal in een commerciële activiteit en bevestigt dus pertinent dat het gaat om een commerciële activiteit. Vele makelaars storten ook een stuk van de commissie terug aan de klant. Dat is een gebruikelijke activiteit in de verzekeringswereld.

Aan de andere kant is er een grote verwevenheid tussen Test Aankoop vzw en Test aankoop verzekeringen cvba. Deze laatste levert diensten aan Test Aankoop vzw onder de vorm van :

De commerciële makelaar cvba, zal dus zorgen voor teksten, surveys, artikels betreffende verzekeringen aan Test Aankoop vzw.

Deze zelfde commerciële makelaar heeft akkoorden met sommige maatschappijen, wordt vergoed voor zijn verzekeringsactiviteit en levert daarnaast de inhoudelijke artikels over verzekeringen aan Test Aankoop.

Dit ondermijnt volledig de onafhankelijk van de vzw Test Aankoop inzake verzekeringen want haar doel is :

“Het maatschappelijke doel van de vzw Test Aankoop is:

  • het bevorderen, verdedigen en vertegenwoordigen van de consumentenbelangen, door in het bijzonder studies en onderzoeken uit te voeren in het domein van de consumptie

  • het stimuleren en ondersteunen van de creatie, ontwikkeling of de activiteit van rechtspersonen die als hoofddoel de bevordering en verdediging van consumentenbelangen hebben”

De jaarrekeningen van de cvba leren ons dat deze activiteit reeds volop aan de gang is. Een deel van het personeel is getransfereerd en het boekjaar 2015 toont reeds inkomsten van een kleine 800000€ afkomstig van Test Aankoop vzw.- voor geleverde diensten.

Dat de 2 activiteiten door elkaar lopen leert ook de website. Bij het navigeren langsheen de verschillende paginas, wijzigt de URL verschillende keren. Hierdoor ben je plots op een pagina van test-aankoop.be en dan weer even plots op eentje van test-aankoop-verzekeringen.be

Ook dat toont aan dat er absoluut geen onderscheid is gemaakt tussen beide activiteiten waarvan de ene nochtans expliciet een commerciëel karakter heeft.

De laatste jaren hebben zich gekenmerkt door al maar meer regels qua compliance, bewust en verantwoord ondernemerschap en goed bestuur. Alle maatschappijen zijn verplicht om deze regels op te nemen in hun beleidsorganen en aan te tonen dat ze het menens zijn met deze principes.

Blijkbaar...

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het in de toekomst nooit eenvoudig zal zijn om te weten of je met Test-aankoop of met de makelaar te maken hebt. Er is geen enkele poging gedaan om de makelaar te scheiden van de consumenten organisatie. Een gemiste kans die de geloofwaardigheid van beiden stevig aantast.

Tag Cloud