Het internet en de verzekeringen...waar gaan we naartoe?

De persgroep kocht in oktober 2018 de nederlandse online broker Independer over van Achmea.

Ze betaalden 150 millioen euro of zo’n 15 keer de winst.

De tijd melde toen :

“Ook in België heeft De Persgroep al soortgelijke platformen: Spaargids.be (vergelijking van spaarproducten) en Mijnenergie.be (vergelijking van energieprijzen). Het is niet de bedoeling om Independer ook in België uit te rollen, luidt het bij De Persgroep.”

In december 2019 volgde dan het nieuws dat independer ook in België zou uitgerold worden. Vooral autoverzekeringen zijn de focus. Independer België zou als online makelaar werken en viseert 2 miljoen bezoekers in het najaar van 2020.

Wat we al kunnen besluiten uit deze korte opvolging van feiten?

1.Met de waarheid wordt een loopje genomen. “Het is niet de bedoeling om Independer ook in België uit te rollen” is een sprookje. Het zou getuigen van slecht management als deze investering niet zou gevolgd worden met konkrete acties en business plannen. Maar toch wordt deze verklaring afgelegd.

2.Sociale media hebben voor en nadelen. Een voordeel is dat iedereen een mening kan ventileren en een standpunt verdedigen. Soms is diezelfde vrijheid ook een nadeel afhankelijk van het respect en deontologie waartoe de schrijver zichzelf verplicht.

3.Van echte media mag je meer verwachten. Objectiviteit is niet altijd eenvoudig te bepalen. Informatie verschaffen daarentegen is wel mogelijk. Wanneer media enkel één bron vermelden, waarvan ze zelf eigenaar zijn, mag je terecht je wenkbrouwen fronsen.

Onderaan enkele voorbeelden van online artikels waar steevast de spaargids als link wordt opgevoerd. Het maakt niet uit of het eigen journalisten zijn of freelancers. De opdracht is duidelijk en het resultaat voorspelbaar.

Wat zal het impact zijn op de verzekeringswereld als we belanden in het wilde westen van de nieuwsberichten door de eigenaar van independer?

Independer wil een onafhankelijke online makelaar zijn. Ze wensen meerdere tarieven aanbieden van een aantal maatschappijen. Men viseert 2 miljoen bezoekers in het najaar van 2020. Ook een call center zal eraan gekoppeld worden volgens de berichtgeving.

Waar het schoentje wringt is precies de berichtgeving. Vermits de Persgroep over heel wat kanalen beschikt om informatie de wereld in te sturen is een level playing field afwezig.

Independer zal gratis of aan zachte prijzen heel de communicatie, berichtgeving, informatie naar haar hand kunnen zetten in de communicatiemiddelen van de Persgroep. Zoals vandaag al wordt getoond met de spaargids, zal fake news dus schering en inslag worden om het doel te bereiken.

De gevolgen?

-uiteraard zal er heel wat trafiek naar de website gaan. De gebrekkige en onvolledige informatie naar de consument zal daarvoor zorgen.

-vermits men het hele land zal bewerken, zullen heel wat consumenten weggezogen worden door fake news van de andere kanalen. En zeker van de lokale makelaar.

-het kind van de rekening lijkt wel die makelaar te worden. Hij beschikt niet over de middelen, noch over de communicatiekanalen om via fake news de potentiële klant te bereiken.

-het verzekeringslandschap zal dus verarmen. De lokale makelaar zal aan de kant geschoven worden door de grotere machines die via fake news hun slag slaan. Gigantisme -boek van Geert Noels - is niet alleen een prachtig boek, maar geeft meerdere voorbeelden van deze vorm van verarming.

-wat doen de verzekeraars? Gaan zij mee in dit spel? Verlenen ze hun diensten aan Independer en schuiven zij ook de andere trouwe makelaars aan de kant? Of houden ze zich afzijdig?

-Krijgen we in de toekomst een soort monopolie door de combinatie van Independer en fake news?

Indien we die richting uitgaan, zullen de kleinere makelaars sneller verdwijnen. Daarna zal Independer zijn eigen wetten opleggen aan de verzekeraars-lees meer commissie eisen. Vermits fake news nu al deel uitmaakt van het plan, zoals met spaargids blijkt, is dit een mogelijk scenario.

-het verlenen van de medewerking van de verzekeraars aan dit schema, betekent de facto, een medewerking aan het verminderen van de slagkracht van de kleinere makelaar. Via allerlei organismen steunen verzekeraars en makelaars elkaar ; brocom, portima, ibp....

Samen met de verenigingen van makelaars (Feprabel en fvf) worden vandaag allerlei afspraken gemaakt door de verzekeraars. Indien de verzekeraars instappen in het model van Independer, met een fake news component, kan dat niet zonder gevolgen blijven op de korte termijn.

Ondanks alle regelgeving vanuit Europa, Mifid, IMD waar de tussenpersoon verplicht wordt zoveel mogelijk juiste informatie te geven aan de prospect, hebben we hier te maken met het omgekeerde.

Onvolledige en gemanipuleerde informatie via allerlei perskanalen komen bij de prospect terecht en doen afbreuk aan dit doel en staan er haaks op. Indien communicatiekanalen en makelaar thuishoren bij dezelfde economische unit zou hierop ook regels moeten worden toegepast in de lijn van Mifid.

Voorbeelden van online artikels met spaargids als enige link:

https://www.hln.be/geld/consument/waarom-uw-vader-minder-betaalt-voor-zijn-autoverzekering~a9fa655a/

https://www.hln.be/geld/consument/zo-vindt-u-de-voordeligste-autoverzekering~acfdf4a8/

https://www.hln.be/geld/consument/omniumverzekering-is-het-die-meerprijs-waard~a6a1ef4d/

https://www.hln.be/geld/consument/deze-tien-punten-bepalen-de-prijs-van-uw-autoverzekering~a9e1a817/

https://www.hln.be/geld/consument/pechverhelping-zoveel-kost-het-u~a9c4b240/

https://www.hln.be/geld/consument/dit-zijn-de-beste-opties-voor-uw-autoverzekering~a91f7cca/

Tag Cloud